smugasta: (Default)
[personal profile] smugasta

Запрошую всіх охочих і ваших друзів відвідати мої виставку в Чернівцях!
dobri_znaky_print (1)

Назва виставки “Добрі знаки”. У цей напружений час особливо тонко помічаєш добрі знаки навколо: янгольське пір’я, веселки, сліди добрих духів. Так хочеться, щоб ці добрі знаки були віщими.

Локація невипадкова. Чернівці для мене дуже особливе місце.

Мій дідусь родом з Буковини, багато моєї рідні живе в місті на Пруті. Родова енергетична точка на мапі України. Тому особливо приємо приїхати туди з малюнками.


Протягом виставки триватиме своєрідний діалог з містом. Впродовж свого перебування в Чернівцях я малюватиму місто і виставлятиму картини в кав’ярні день за днем. Тож ви зможете побачити, якими Чернівці бачу я.

Відкритя виставки 5-го липня о 18:00 в “Найкращій кав’ярні на розі Університетської та Сковороди" за адресою: Чернівці, вул. Університетська, 17

На відкритті будуть мої картини, я, а також харизматичний Іоанн Боголюбський з проектом "Birds and People".

Буду рада вас бачити!

П.с. Дякую за організацію Валерії Чорней, за чудову афішу Богдану Гдалю і за музичний супровід Іоанну Боголюбському.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2014

S M T W T F S
   12 345
6789101112
13 1415 16 171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 01:56 am
Powered by Dreamwidth Studios